محیط ایران را سبز کنیم
مرور برچسب

گیلان

محیط زیست و نسبت آن با توسعه پایدار گیلان

برنامه ریزی، اصلاح رویه و مدیریت صحیح جهت بهره برداری اصولی از منابع طبیعی باید یکی از اهداف مهم توسعه پایدار در گیلان باشد چرا که متضمن بقاء همه جوامع انسانی به خصوص نسل های آینده در زیست بوم محیط…
ادامه مطلب ...