محیط ایران را سبز کنیم
مرور برچسب

محیط زیست دریایی و تالاب

بازدید معاون سازمان حفاظت محیط زیست از تالاب بین المللی گاوخونی

احمد رضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست در سفری یک روز به اصفهان از تالاب بین المللی گاوخونی و رودخانه زاینده رود بازدید کرد.
ادامه مطلب ...