محیط ایران را سبز کنیم
مرور برچسب

تالاب قزوین

پایش تالاب های استان قزوین با حضور مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب سازمان حفاظت محیط زیست

پایش تالابهای کوهستانی استان قزوین با حضور مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب سازمان حفاظت محیط زیست، مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالابهای سازمان در ادامه بازدید و شناسایی تالابهای کوهستانی کشور،…
ادامه مطلب ...