محیط ایران را سبز کنیم

استان‌ها دارای برنامه و دستورالعمل‌های پیشگیری و اطفاء حریق هستند

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه در بحث آتش سوزی، استان ها دارای برنامه و دستورالعمل های پیشگیری و اطفاء حریق هستند، گفت: در هر استانی برنامه مربوط به همان استان در بحث آتش‌سوزی…
ادامه مطلب ...