محیط ایران را سبز کنیم

تصاویری از سه یوزپلنگ آسیایی در توران ثبت شد

این تصاویر در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۹ (May 6) یعنی پنج روز پیش از مشاهده مستقیم پنج یوز در توران ثبت شده است.

با اطمینان نمی‌توان گفت این سه فرد، گروهی جدا از آن پنج یوز یا جزئی از همان خانواده هستند.

ثبت این تصاویر و اثبات زادآوری یوزپلنگ آسیایی در مجموعه توران بیش از پیش ضرورتِ  تمرکز بر حفاظت از زیستگاه و خودداری از ماجراجویی‌ در زمینه تله‌گذاری و زنده‌گیری یوز از طبیعت به‌منظور تکثیر در اسارت را مشخص می‌کند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.