محیط ایران را سبز کنیم

پایش تالاب های استان قزوین با حضور مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب سازمان حفاظت محیط زیست

پایش تالابهای کوهستانی استان قزوین با حضور مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب سازمان حفاظت محیط زیست، مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالابهای سازمان در ادامه بازدید و شناسایی تالابهای کوهستانی کشور، همزمان با هفته محیط زیست از تالابهای کوهستانی منطقه حفاظت شده الموت قزوین بازدید کرد .
به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ، صادق خسروی رئیس اداره محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ضمن تایید خبر فوق گفت: تالاب و تورب زارهای روستای پیچ بن الموت و مجموعه تالابهای آلوبن ، از مکانهای مورد بازدید دکتر باقر زاده و هیئت همراه بوده که بسیار مورد توجه قرار گرفته و این زیستگاههای طبیعی را جز تالابهای کم نظیر کشور اعلام کرد.
مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب سازمان حفاظت محیط زیست در این بازدید ضمن برشمردن اهمیت و کارکرد مهم اکولوژیکی تالابهای مناطق مرتفع و نقش آن در تداوم حیات محیط های کوهستانی، تاثیر آنها بر حفظ ذخایر آبی کوهستان، گردشگری پایدار، مامن زیستمندان تالابی، خواستار عدم هرگونه دخل و تصرف و تغییر کاربری در حرایم کمی و کیفی تالابهای کوهستانی، عدم ایجاد آلودگی شیمیایی، فیزیکی و بصری توسط بهره برداران و ذینفعان در این گونه، زیستگاههای شاخص شده بر لزوم صیانت بیش از پیش این محدوده های بکر و دست نخورده تاکید داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.